Ventil Reverse

Ventil Reverse používá značka Yate na svých karimatkách. Ventil je otočný s vnitří membránou, která umožňuje pohybu vzduchu pouze jedním směrem. Výhodou tak je, že při nafukování karimatek se vzduch nedostává ven z karimatky. Při otočení ventilu při vyfukování Ventil Reverse zabraňuje opětovnému nasávání vzduchu zpět do karimatky. Ventil tak zkracuje dobu potřebnou k nafukování i vyfukování. Rozhodně doporučujeme!