Jak vybrat cestovní filtr na vodu

Cestovní filtry na vodu by se daly rozdělit na dvou velkých kategorií. V podstatě by se jednalo o způsoby filtrace, resp. odstranění kontaminantů z vody, a to mechanické a chemické.

Vždy je důležité si předem říct, do jaké situace se můžeme dostat a jaké můžou být kontaminanty a v jaké jsme výchozí situaci, tedy kde se nacházíme a jaké máme možnosti, když se do situace s nevhodnou vodou dostaneme. Je něco jiného pokud jsme doma a ve vodovodním řádu je nějaká nečistota nebo jsme daleko od domova poblíž zdroje s kontaminovanou vodou od zvířat nebo lidských sídel.

V zásadě máme 3 možnosti jak kontaminovanou vodu vyčistit:

 1. Mechanicky (filtrační médium)
 2. Chemicky a fyzikálně (chemické tablety, převaření)
 3. Kombinací výše uvedených možnosti

Mechanické filtrování vody za použití filtrů na vodu

Dle různých typů filtrů na vodu, resp. jejich filtračního média můžeme zbavit kontaminovanou vodu různých druhů nečistot. V zásadě filtry využívají 2 typy média, a to membránu nebo uhlíkový filtr. Každá značka cestovních filtrů na vodu využívá své patentované membrány a popřípadě rozdílné uhlíkové filtry, které mohou mít různé výkonnostní parametry, a to zejména rychlost průtoku udávanou v litrech za minutu, popřípadě kapacitu filtru, tedy kolik je filtr schopný přefiltrovat vody, než musí být vyměněn.

Mechanické filtry filtrují hlavně

 1. Nečistoty - filtrování nečistot je základní úkon při čištění vody.
 2. Bakterie a prvoky - filtrování bakterií a prvoků je velmi důležité, například kvůli bakterii E-coli. Většina filtrů umí odfiltrovat bakterie a prvoky.
 3. Mikroplasty - mikroplasty odstraňují rovněž většina vodních filtrů, které odstraní i bakterie, viz. bod 2.
 4. Viry - vzhledem k jejich menší velikosti oproti bakteriím, je obtížnější viry odfiltrovat. Některé filtry viry však bez problému odfiltrují. Doporučujeme při výběru vhodného filtru si vyselektovat, jestli potřebujeme, aby náš filtr viry uměl odfiltrovat. Filtry, které umí přefiltrovat viry mají totiž menší póry, aby viry zachytily. Proto zpravidla je i menší trvanlivost daného filtru.
 5. Zápach - o eliminaci zápachu se zpravidla postará uhlíkový filtr.

Výhody

 • Rychlé řešení čištění vody v přírodě
 • Zlikviduje všechny nebo většinu kontaminantů včetně mikroplastů
 • Příznivější pro zdraví a životní prostředí

Nevýhody

 • Údržba filtru
 • Nutnost dodržení zásad použití

 

Chemické a fyzikální odstranění kontaminantů

V podstatě se jedná o použití nějakého chemického prostředku jako jód, chlór, popřípadě převaření. Ve všech případech použití se jedná o proces, který trvá déle, jelikož je potřeba počkat než činidlo zreaguje (jód a chlór), popřípadě než voda po převaření vychladne. Navíc v případě jódu nebo chlóru může zůstat větší či menší množství chemické látky ve vodě. To při větším množství užívání může negativně ovlivnit zdraví.

Chemickou a fyzikální cestou se zbavíme

 1. bakterií a prvoků
 2. virů

Výhody

 • Jednoduché řešení čištění vody v přírodě
 • Zlikviduje viry a bakterie
 • Není potřeba údržba a použití je velmi jednoduché

Nevýhody

 • možnost zbytku chemických látek
 • nezlikviduje nečistoty a pachy
 • nezlikviduje mikroplasty

Závěr

Jak jsem zmínil na začátku článku, vždy doporučuji zvážit, co je v danou situaci možné udělat. Pokud si večer vaříte na ohni večeři, přefiltrujte vodu mechanickým filtrem a následně ji pro jistotu převařte. Nic tím nezkazíte a budete mít jistotu, že jste udělali maximum.

Vždy je lepší zdravotním rizikům předcházet než je podstupovat.

Kompletní výběr všech filtrů na cesty najdete v sekci Cestovní filtry na vodu