OEKO-TEX®

OEKO-TEX® Standard 100 je mezinárodní certifikační a testovací systém pro textilie, který zaručuje, že textilie je vyrobena ze zdravotně nezávadného materiálu, neobsahuje chemikálie ani těžké kovy. U barviv se testuje obsah alergenů a karcinogenních látek. 

Katalog kritérií je pravidelně aktualizován alespoň jednou ročně, přičemž je obohacen o nejnovější vědecké poznatky a zákonné požadavky. Pro výrobce a zákazníky může být náročné sledovat každodenní právní změny týkající se škodlivých látek. Naštěstí za vás tuto práci vykonávají odborníci z institutů OEKO-TEX®.

OEKO-TEX® umožňuje každému, aby se stal zodpovědným za přírodu a její stav. 

OEKO-TEX® MADE IN GREEN je značka, kterou můžete sledovat a která se vztahuje na jakýkoli textilní nebo kožený výrobek vyrobený v ekologických zařízeních s bezpečnými a sociálně odpovědnými pracovními podmínkami. Značení MADE IN GREEN také poskytuje ujištění spotřebitelům, že textilie nebo kožené produkty jsou vyrobeny z materiálů testovaných na škodlivé látky.

Vyberte si OEKO-TEX® BIO BAVLNA pro šetrný přístup k našemu životnímu prostředí a vašemu zdraví. Certifikace pro bio bavlnu nabízí ověření z farmy na produkt. Produkty nesoucí toto označení byly vyrobeny bez použití GMO a testovány na pesticidy a jiné škodlivé látky.

Výhody pro vás:

  • Úplné pokrytí a sledovatelnost spotřebitelského řetězce pomocí transakčních certifikátů (dokumentů, které sledují tok organické bavlny přes hmotnostní bilance) od farmy až po hotový produkt.
  • Bezpečnost před pesticidy a jinými škodlivými látkami, jako jsou zakázaná azobarviva, pentachlorfenol, per- a polyfluoralkylové látky (PFAS), kadmium, olovo atd.
  • IFOAM standardy používané pro osvědčené pěstování organické bavlny.
  • Metoda GMO, která kontroluje mezi malou kontaminací a záměrným smícháním s konvenční bavlnou.
  • Podrobná zpráva založená na transparentním katalogu kritérií – s limitními hodnotami, které přesahují STANDARD 100 a zahrnují další pesticidy používané při pěstování bavlny.
  • Soulad s celosvětovými předpisy, včetně příloh XIV a XVII nařízení EU REACH, US CPSIA (hlavní), nařízení EU o POP a pokrytí všech látek relevantních pro textilie na kandidátském seznamu SVHC agentury ECHA.

Více se dozvíte na oficiálních stránkách certifikační autority