GOTS

Global Organic Textile Standard (GOTS) byl vyvinut, aby definoval celosvětově uznávané požadavky na organické textilie. Od sklizně surovin, ekologicky a sociálně odpovědné výroby až po označování, textilie certifikované podle GOTS poskytují spotřebiteli důvěryhodnou záruku.

Produkty nesoucí loga GOTS obsahují věrohodnou záruku organického původu produktu a také ekologicky a sociálně odpovědné zpracování.
Certifikace GOTS pokrývá celý ekologický dodavatelský řetězec, od sklizně až po výrobu a obchodování, a poskytuje koncovým spotřebitelům důvěryhodnou jistotu.

Co se sleduje: 

  • Ochrana zdraví, bezpečnosti a práv zaměstnanců. Sociální kritéria a etické obchodní chování jsou základními předpoklady a zajišťují odpovědné obchodní praktiky bez ohledu na organické objednávky.
  • Nákladová efektivita díky udržitelnosti – Certifikované subjekty mají přístup k GOTS Monitoru (Voda/Energie) ke sběru dat o spotřebě vody a energie (na kg textilního výstupu). Environmentální management a čištění odpadních vod jsou velmi důležité, pokud jde o udržitelnost.
    Pro zpracování zboží GOTS je povoleno používat pouze chemické vstupy schválené GOTS s nízkým dopadem, které neobsahují nebezpečné látky, v souladu se seznamem výrobně omezených látek (MRSL).
  • Příslušenství se kontroluje na přítomnost reziduí nebezpečných látek podle seznamu zakázaných látek (RSL).
  • Zboží GOTS splňuje technické kvalitativní parametry jako je stálobarevnost, smrštivost atd.
  • Různé produkty mohou být certifikovány podle GOTS, jako jsou oděvy, bytový textil, matrace, kombinované produkty (jako nábytek, dětské kočárky atd.), produkty osobní hygieny (jako plenky, dámská hygiena, špunty do uší) a textilie přicházející do styku s potravinami.