Pomáháme s Člověkem v tísni

Již od roku 2013 pomáháme s Člověkem v tísni. Přečtěte si, jak jsme díky Vám pomohli.

Člověk v tísni je česká nevládní nezisková organizace, která již od roku 1992 pomáhá lidem v nouzi. Díky dlouholeté tradici se stala celosvětovým aktérem humanitární pomoci.

Spolupracuje nejen s jinými českými neziskovými organizacemi, ale i mezinárodním sektorem nevládních organizací. Člověk v Tísni organizuje humanitární mise po celém světě, ale i pomoc u nás v Česku.

Od roku 2013 posíláme na konto Člověka v tísni pravidelnou platbu na pomoc lidem v nesnázích. Jsme vděční, že jsme mohli být alespoň trochu nápomocni při poskytování humanitární pomoci ve válečných konfliktech v Afghánistánu a Sýrii, boji s chudobou v Česku, podpoře vzdělávání v Africe, poskytnutí IT vybavení do českých a moravských škol a poskytnutí školení pro české a moravské pedagogy, aby uměli lépe a kvalitněji předávat informace dětem v Česku. Přispěli jsme na pomoc na Moravu po ničivém tornádu. A pomáháme i nyní.

K březnu 2023 odesláno 55610,- Kč na všechny projekty Člověka v tísni.

Potvrzení o darech https://drive.google.com/drive/folders/1UeVI-me5Xi-oEOCscJ4bgiZShNdBwHos?usp=sharing

Chcete-li pomáhat s námi, můžete. I jednorázová pomoc se počítá. Aktuální sbírky naleznete na https://www.clovekvtisni.cz/darujte/jednorazove